INSCRIPCIO ACOLLIDA CURS 2021/2022

Inscripció acollida

L’Amparo ens explica el funcionament de l’acollida de l’AFA Santa Creu de Calafell.

INSCRIPCIO ACOLLIDA CURS 2021/2022

Els camps marcats amb * són de caràcter obligatori i no es podrà enviar el formulari si no es completen.

INSCRIPCIO ACOLLIDA CURS 2021/2022

Pas 1 de 2

 • ACOLLIDA MATINAL:

  Acollida matinal: 7:45h a 9:00h de Dilluns a Divendres

  Acollida de tarda: 16:30 a 17:30h de Dilluns a Divendres

   
  PREUS:

  Dies esporàdics: 4,50€

  Fixes discontinus (de 5 a 10 dies al mes) 20€/mes

  Fixes ( d’11 en endavant dies al mes) 30€/mes*

  *Presentant el carnet de família nombrosa teniu un 25% de descompte a la acollida fixe

 • INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES:

  1. Si NO ETS SOCI DE L’AFA: es paga la quantitat de 10€ en concepte de matricula per cada activitat que es faci.
  2. Les acollides tenen el mateix calendari de funcionament que l’escolar.
  3. Les places es van omplint per ordre d’arribada d’inscripció.
  4. Mentre les autoritats sanitàries diguin el contrari serà obligatori l’ús de mascareta i gel hidrolacòlit.
  5. Es reserva el dret d’admissió o expulsió si el comportament no es correcte vers al monitor/a, companys/es o material.
  6. Si un usuari no dona avis de baixa temporal o total a l’AFA, aquesta cobrarà el mes sencer per ocupació de plaça.
  7. Les quotes de les activitats es paguen de l’1 al 10 de cada mes.
 • FORMA DE PAGAMENT:

  Mitjançant transferència bancaria al compte del Banc Sabadell:

  ES79 0081 1703 6400 0105 5711

  En el concepte heu de posar el nom de l’usuari/a + nom de l’activitat + curs