Inscripció Diversport 2021/2022

Inscripció Diversport 2021/2022

Els camps marcats amb * són de caràcter obligatori i no es podrà enviar el formulari si no es completen.

INSCRIPCIO Diveresport

Pas 1 de 2

 • Activitat Diversport:

  HORARIS:

  Dijous (P3 a P5) de 16:30h a 17:45h

  PREUS

  1 dia a la setmana 25€/mes

  PROMOCIÓ 2022

  Si t'apuntes de gener a març t'estalvies el gener

  NOTA: Els que ja sou usuaris/es dels serveis promocionats no podeu beneficiar-vos d'aquesta promoció. Per exemple: donar-vos de baixa i tornar-vos a donar d'alta al Gener.
 • INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES:

  1. Si NO ETS SOCI DE L’AFA: es paga la quantitat de 10€ en concepte de matricula per cada activitat que es faci.
  2. Les places es van omplint per ordre d’arribada d’inscripció.
  3. Els usuaris/es d’aquesta activitat han de pagar 4€ al començament de la mateixa en concepte d’assegurança d’activitat esportiva.
  4. Mentre les autoritats sanitàries diguin el contrari serà obligatori l’ús de mascareta i gel hidrolacòlit.
  5. Es reserva el dret d’admissió o expulsió si el comportament no es correcte vers al monitor/a, companys/es o material.
  6. Si un usuari no dona avis de baixa temporal o total a l’AFA, aquesta cobrarà el mes sencer per ocupació de plaça.
  7. Les quotes de les activitats es paguen de l’1 al 10 de cada mes.
 • FORMA DE PAGAMENT:

  Mitjançant transferència bancaria al compte del Banc Sabadell:
  ES79 0081 1703 6400 0105 5711
  En el concepte heu de posar el nom de l’usuari/a + nom de l’activitat + curs