INSCRIPCIO Expressió corporal i teatre: CURS 2021/2022

Inscripció Expressió corporal i teatre:

Els camps marcats amb * són de caràcter obligatori i no es podrà enviar el formulari si no es completen.

INSCRIPCIO Expressió corporal i teatre

Pas 1 de 2

 • Activitat Expressió corporal i teatre:

  HORARI:

  Dimarts (P4 a P5) de 16:30h a 17:45h (Expressió corporal)
  Dilluns (4rt a 6è) de 16:30h a 18:30h (classe doble de teatre)
  Dimecres ( 1er a 3er) de 16:30h a 17:45h (Teatre)

  PREUS
  1 dia a la setmana 25€/mes
  Classe doble 30€/mes

 • INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES:

  1. Si NO ETS SOCI DE L’AFA: es paga la quantitat de 10€ en concepte de matricula per cada activitat que es faci.
  2. Les places es van omplint per ordre d’arribada d’inscripció.
  3. Mentre les autoritats sanitàries diguin el contrari serà obligatori l’ús de mascareta i gel hidrolacòlit.
  4. Es reserva el dret d’admissió o expulsió si el comportament no es correcte vers al monitor/a, companys/es o material.
  5. Si un usuari no dona avis de baixa temporal o total a l’AFA, aquesta cobrarà el mes sencer per ocupació de plaça.
  6. Les quotes de les activitats es paguen de l’1 al 10 de cada mes.
 • FORMA DE PAGAMENT:

  Mitjançant transferència bancaria al compte del Banc Sabadell:
  ES79 0081 1703 6400 0105 5711
  En el concepte heu de posar el nom de l’usuari/a + nom de l’activitat + curs